Chế Phẩm Sinh Học Vườn Sinh Thái


Mã sản phẩm :cây trồng - vật nuôi
Size :100ml  
Nhà Sản Xuất :VN  
Bảo hành :4 năm  
Giá :155,000 đ 
Có thể dùng cho tất cả các loại Vật nuôi và cây trồng trên cạn cũng như dưới nước. Hiệu quả tốt về tăng sản, tăng chất, giảm 30-50% lượng phân bón, giảm lượng thức ăn, chống bệnh, tăng cường miễn dịch đối với cây trồng và vật nuôi trên cạn và dưới nước, rút ngắn thời gian nuôi trồng cho thu hoạch sớm hơn thời vụ đại trà, giảm chi phí đầu tư tư 20%-30%. 

0 comments:

Đăng nhận xét